“สานพลัง สังคมไทย ไร้ควันบุหรี่” ผลงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย สสส.

20170703_nosmoking

1-2 กค.60/8.30-17.00 น.

ณ โรงแรมแปซิฟิกแกรนด์ ซอฟเฟอริน ชะอำ

ประสาร มฤคพิทักษ์ และทีมงานรับเชิญจาก สสส.เป็นวิทยากรกระบวนการนำเสนอสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยใช้”ปรัชญาและเทคนิค AIC ผนวกสุนทรียสนทนา” เพื่อทบทวนเป้าหมายและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” สำหรับภาคีเครือข่ายเลิกบุหรี่ สสส.22 องค์กร รวม 35 คน

เป็น “Recreative And Participatory Learning” ทีตั้งต้นด้วยความปรารถนาดี (Appreciation)
ใช้การวาดภาพสรรค์สร้างปณิธาน คือภาพแห่งความมุ่งหวัง (Scenario) แล้วใช้สุนทรียสนทนา ร่วมกันกำหนดจุดคานงัด (Vital Behavior) วิธีการ(Method) การสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อบรรลุปณิธานภาพ ที่ท้าทาย “สานพลัง สังคมไทย ไร้ควันบุหรี่”

19598643_10155346897289088_8425145864248908048_n


ติดตามงานเขียนได้ที่ FACEBOOK : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES