ผลการเลือกตั้งทั่วไปจะพลิกความคาดหมาย

20181028_generalelection

การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะพลิกความคาดหมายของคอการเมืองโดยทั่วไป

ด้วยเหตุผลดังนี้

1. มีบทเรียนมาแล้วว่า การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เมื่อ 7 สิงหาคม 2559 นั้น คาดเดากันว่าร่างจะไม่ผ่านประชามติเพราะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยทั้ง2 พรรคประกาศล่วงหน้าไม่รับร่างดังกล่าว แต่แล้วประชาชน 16.8 ล้านเสียงลงคะแนนรับร่างขณะที่ฝ่ายไม่รับได้คะแนนเพียง 10.5 ล้านเสียง ต่างกันถึง 4.3 ล้านเสียง ทั้งๆที่สองพรรคใหญ่ดังกล่าว หากเอาคะแนนเสียงที่เคยได้รับล่าสุดมารวมกัน จะได้มากกว่า 25 ล้านเสียง

2. ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งสรรปันส่วนซึ่งลงคะแนนด้วยบัตรใบเดียวแต่ส่งผล 3 อย่าง คือได้คะแนน ส.ส.เขต ได้คะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้คนเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะขอเรียกว่าเป็นระบบ “ขายเหล้า พ่วงเบียร์แถมน้ำเปล่า” จะทำให้พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสได้ ส.ส.จากระบบบัญชีรายชื่อ ขณะที่พรรคใหญ่แบบเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์ จะได้ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อน้อยมาก ถึงขั้นอาจไม่ได้แม้แต่คนเดียว เพราะได้ ส.ส.จากระบบเขตเต็มจำนวนไปแล้ว นี่จึงเป็นเหตุให้คนสำคัญของทั้งสองพรรคนั้นหันไปลงสมัครเป็น ส.ส.ระบบเขตกันมากกว่า

3. อาจมีการยุบพรรคการเมืองที่ทำผิดกฏหมายพรรคการเมืองมาตรา 28-29 ที่ห้ามบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกพรรคเข้าแทรกแซงครอบงำพรรค ตอนนี้จึงมีการเตรียมพรรค”ตระกูลเพื่อ”หลายพรรคสำรองไว้รองรับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนจะยุบพรรคก่อนหรือหลังวันสมัครรับเลือกตั้งก็แล้วแต่ แต่กฏหมายกำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นไม่น้อยกว่า 90 วันล่วงหน้า การแตกแบ๊งค์พันเป็นแบ๊งค์ร้อย จะมีผลไม่มากนัก เพราะสื่อที่รวดเร็วแพร่หลาย  จะช่วยให้ผู้คนรู้ว่าจะกี่พรรคก็เป็นตระกูลเดียวกันนั่นเอง

4. อดีต ส.ส.ที่เป็นตัวเต็งในพื้นที่หลายคนอาจน้ำตาตก เพราะผู้คนทั้งหลายเอือมระอานักการเมืองเก่า และเรียกหานักการเมืองหน้าใหม่ นี่เป็นกระแสที่มาแรงมากในทุกท้องที่ทั่วประเทศ เชื่อว่า ส.ส.หน้าใหม่จะเข้ามาแทนที่ ส.ส.หน้าเก่ามากกว่า 50%

5. การหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออีเลคโทรนิค หรือสื่อออนไลน์ จะมีอานุภาพมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ พรรคการเมืองไหนไม่สันทัดในการใช้สื่อดังกล่าว จะเสียเปรียบ

6. ในระยะ 7 ปีมานี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เติบโตขึ้นมาจนครบอายุ 18 ปีที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก ลบด้วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เสียชีวิตไป จะมีจำนวนมากกว่า 7 ล้านคน พรรคไหนจะช่วงชิงคะแนนเสียงจากคนกลุ่มนี้ได้มากกว่ากัน

7. นับจากนี้ไปอีก 4 เดือนกว่าจะถึงวันลงบัตรเลือกตั้ง ยังมีตัวแปรอีกมากมายที่ทำให้คะแนนเสียงของพรรคต่างๆแกว่งไกว พรรคไหนจะรักษาเนื้อรักษาตัวให้บอบช้ำน้อยสุด พรรคนั้นย่อมได้เปรียบ จึงขอประเมินว่าผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคราวนี้ จะพลิกความคาดหมายแบบคาดไม่ถึง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s