ด้วยกตัญญุตาธรรม

20171105_katanyu

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2560  บนพระยานมาศสามลำคาน เราได้เห็นภาพนายแพทย์ 2 คน ทำหน้าที่ประคองพระบรมโกศไปตลอดทาง จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง หนึ่งคนนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับที่เราเห็นว่าเป็นผู้เข็นพระเก้าอี้เลื่อนของในหลวง ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ขณะที่ทรงประชวร

หนึ่งคนนั้นคือ อาจารย์ นพ. ประดิษฐ์  ปัญจวีณิน เป็นอาจารย์ด้านหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลังจากเรียนจบแพทย์แล้ว  อาจารย์ได้รับทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกลาสโกลว์ สก็อตแลนด์   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ชั้นนำของโลก โอกาสเปิดให้อาจารย์ได้รับทุนเรียนต่อเฉพาะทางด้านหัวใจ แต่ต้องใช้เวลาอีก 5 ปี  อาจารย์รู้สึกว่าเวลานานไปและหัวใจของตนแนบแน่นกับคุณแม่ซึ่งมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว และสุขภาพไม่ค่อยดี จึงเลือกกลับมาอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่ แทนการรับทุนเรียนต่อ

ต่อมาอาจารย์ได้ตอบรับอีกทุนหนึ่งที่ใช้เวลาเพียงปีครึ่ง ไปเรียนสาขาเฉพาะทางการทำหัตถการปฏิบัติสายสวนโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์

จบจากที่นั่น กลับมาเมืองไทยเมื่อ พฤศจิกายน 2537  ช่วงนั้นในหลวงทรงมีปัญหาเกี่ยวกับพระหทัย แพทย์ประจำพระองค์กำลังเสาะหาว่ามีโรงพยาบาลใดเหมาะสมที่จะรักษาพระอาการ ปรากฎว่า อาจารย์ นพ. ประดิษฐ์ เป็นคนนำเสนอข้อมูลและกระบวนการของศิริราช ทำให้  รพ.ศิริราชได้รับเลือก

หลังจากทำงานรับใช้ในหลวงได้ 6 เดือน ก็มีพระบรมราชโองการให้อาจารย์เป็นแพทย์เวรประจำพระองค์ ตั้งแต่ปี  2538  เป็นต้นมา

อาจารย์ นพ.ประดิษฐ์ บอกว่า “ ในชีวิตหนึ่ง เมื่อคุณมีโอกาสเลือก ต้องเลือกให้ดี………”  และได้สรุปว่า  “ โอกาสสูงสุดที่มาถึง ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญ หากแต่ได้มาเพราะความกตัญญู ”  ( อ้างอิง         ทีนิวส์   2017-09-20 )

ลองนึกดูเถิดว่า  หากวันนั้น อาจารย์เลือกรับทุนเรียนต่ออีก 5 ปี ที่สก็อตแลนด์ ก็จะไม่มีโอกาสถวายงานทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด และได้เข็นพระเก้าอี้เลื่อน อันเป็นที่สุดแห่งชีวิต รวม 21 ปี

กตัญญูกตเวทิตาธรรม นำสู่ผลอันเป็นมิ่งมงคลของชีวิตอย่างคาดไม่ถึง


ติดตามงานเขียนได้ที่ Facebook Page : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s