พระราชาอย่างนี้มีที่ไหน

20171009_king

พระราชาอย่างนี้มีที่ไหน
ใครก็ได้ช่วยเสาะแสวงหา
เปลี่ยนเวียงวังเป็นโรงวัวและโรงนา
มีปากกาไว้จดจารงานแผ่นดิน

มีผืนหญ้าแทนผืนพรมอันทอดยาว
มีดวงดาวแทนไฟฟ้าในผืนถิ่น
ราชรถคืออาชาเป็นอาจินต์
ราชอาสน์ภูมินทร์คือดินดอน

มีม่านมงคลทิพย์เป็นแผ่นผา
มีน้ำป่าฟ้าใสมีสิงขร
เป็นมิ่งมิตรผนึกมั่นไม่สั่นคลอน
มีหยดเหงื่อเป็นอาภรณ์ประดับพักตร์

เห็นแล้ว แจ้งแล้วที่กลางจิต
นิรมิตของจริงจารประจักษ์
พระทรงงานไร้วันได้ผ่อนพัก
ประวัติศาสตร์จำหลักเจิดแจรง

พระราชาอย่างนี้มีที่ไหน
ที่ใดทุกข์เสด็จไปทุกหนแห่ง
สมความหมายภูมิพระนามทรงสำแดง
จรัสแสงแห่งพลังภูมิแผ่นดิน

9 ต.ค. 60