คำถาม คำตอบ ต่อ พ.ร.บ. พิจารณาคดีลับหลังจำเลย

20170801_bill

พ.ร.บ. ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมิอง พ.ศ. …. ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2560  ทำให้นักการเมืองจำนวนหนึ่งส่งเสียงโต้แย้งว่าเป็นกฎหมายมี่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมสากล เป็นกฎหมายมุ่งเล่นงานเฉพาะบุคคล โดยชี้ว่าเป็นการพิจารณาคดีลับหลังจำเลย ทำให้จำเลยหมดโอกาสที่จะรับฟังและต่อสู้คดี

ต่อไปนี้เป็นคำถาม คำตอบ ขอนำเสนอต่อสาธารณะให้ช่วยกันพิจารณา

ถาม  1.  กฎหมายดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อจำเลย จริงหรือไม่

ตอบ ไม่จริง  เพราะกฎหมายให้โอกาสจำเลยไว้มากมายในการต่อสู้คดี ตามมาตรา  27  กล่าวคือ

(1) ศาลออกหมายเรียก จำเลยก่อน

(2) ถ้าจำเลยไม่มา ศาลส่งสำเนาคำฟ้องหรือหมายจับให้จำเลยมาแสดงตัวเพื่อแก้ต่าง

(3) ศาลให้เวลาถึง 3 เดือน เพื่อให้มาศาล

(4) จำเลยมีสิทธิ์ตั้งทนายสู้คดีได้เต็มที่

(5) ศาลพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ จำเลยจะรวบรวมวงศาคณาญาติไปนั่งฟังเต็มห้อง    

ก็ยังได้

(6) เมื่อศาลตัดสินแล้ว แม้ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ คู่ความซึ่งอาจเป็นโจทก์หรือจำเลยก็สามารถ

อุทธรณ์ได้  

(7) ถ้าศาลตัดสินแล้ว จำเลยจะขอรื้อฟื้นคดีก็ได้ภายในหนึ่งปี แต่ต้องมีหลักฐานใหม่

 

ถาม 2.  ใครเป็นคนกำหนดให้เกิดการพิจารณาคดีลับหลังจำเลย

ตอบ ความจริงศาลต้องการพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย แต่ว่าจำเลยต่างหากเป็นคนเลือกทางเองที่จะหนีคดี เพื่อให้พ้นผิดด้วยเหตุเงื่อนเวลาที่คดีหมดอายุความ พูดง่ายๆ ว่า ศาลให้สู้ แต่จำเลยประสงค์ที่จะหนีเอง  เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีอีก 2 คนที่ยังหนีอยู่ต่างประเทศในเวลานี้

 

ถาม     3.  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุจริต แต่ไม่ยอมปรากฏตัวในศาล เป็นผลต่อปัจเจกบุคคล หรือ    ต่อใคร

ตอบ สมมุติว่า โจรปล้นทรัพย์ของแผ่นดินไป  50,000  ล้านบาท มันไม่ใช่ความบรรลัยเฉพาะตัวของปัจเจกบุคคล แต่มันเป็นบรรลัยต่อแผ่นดิน ที่ต้องสูญทรัพย์อันเป็นภาษีอากรของประชาชนไปตามมูลค่าที่ปล้น ถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้ ศาลต้องจำหน่ายคดี คือหยุดพักการพิจารณาไว้ก่อน เพราะจำเลยไม่ปรากฏตัวในศาล แล้วทรัพย์ของแผ่นดินล่ะ จะปล่อยให้มันสูญไปพร้อมกับอายุความของคดีหรืออย่างไร

ถาม 4.  ทำไมคนของพรรคเพื่อไทย จึงเรียงหน้าออกมาต่อต้านกฏหมายฉบับนี้ ขณะที่นักการเมืองพรรคอื่นๆ ไม่มีใครเดือดร้อน บางคนให้ความสนับสนุนด้วย เช่น คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

ตอบ ใช่หรือไม่ว่าคดีจำนำข้าว ที่ศาลกำลังจะพิพากษาในวันที่ 25 สค. 60 นี้ ส่งผลแน่นอนถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่กำลังนับถอยหลังต้อนรับกฏหมายฉบับนี้

และใช่หรือไม่ว่า คดีค้างศาลที่จำหน่ายจากระบบศาลชั่วคราว เช่นคดีปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับ บมจ. กฤษดามหานคร  คดีหวยบนดิน คดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม รวมทั้งคดีปล่อยเงินกู้ของเอ็กซิมแบงค์  บางคดีมีอายุความ 10 ปี  บางคดีมีอายุความ 15 ปี ซึ่งผู้ต้องหารอ คอยวันหมดอายุที่ใกล้เข้ามาแล้วด้วยหัวใจวาดหวังว่าจะได้กลับบ้านอย่างเท่ กลับกลายเป็นสวรรค์ล่มที่ปิดประตูกลับประเทศแล้วอย่างสิ้นเชิง เพราะกฏหมายใหม่นี้ จำเลยจะมาหรือไม่มาศาล เมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อใดอายุความจะหยุดลงเมื่อนั้น เท่ากับไม่มีผลกระทบต่ออายุนั้นเอง

ส่วนคดีที่ดินรัชดา ที่ศาลตัดสินจำคุก 2 ปีนั้น ต้องถือว่าจบ เพราะคำพิพากษาถึงที่สุด และอายุความก็หมดไปแล้ว

ถาม 5.  กฎหมายฉบับนี้มีผลในการเพิ่มโทษใดๆ หรือไม่

ตอบ กฎหมายนี้เป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ศัพท์กฎหมาย เรียกว่าเป็นวิธีสบัญญัติ คือกฎหมายที่กำหนดกระบวนการพิจารณาดำเนินคดีว่าจะต้องทำอย่างไร ไม่ใช่กฎหมายสารบัญญัติ ที่จะไปกำหนดโทษทางคดี

แปลว่าโทษฑัณท์ในคดีนั้นเป็นไปตามกฎหมายเดิมทุกประการ ไม่มีบทบัญญัติใดๆ เลยที่จะไปกำหนดการเพิ่มโทษ

ถาม 6.  ใครได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้

ตอบ เป็นร่างกฎหมายที่สนองตอบต่อเจตจำนงของรัฐธรรมนูญ มาตรา  258   ก. (4)  ที่กำหนดว่า              “ ให้มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ”

กล่าวโดยรวม  กฎหมายนี้ให้ความเป็นธรรมต่อประเทศชาติ ต่อสังคมและต่อประชาชน และในความเป็นจริง ก็ให้ความเป็นธรรมต่อทั้งโจทก์และจำเลย ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสแพ้ชนะ

ถามว่ากฎหมายนี้เป็นโทษต่อใคร ก็ตอบได้ว่ามีแต่คนโกงเท่านั้นที่รับไปเต็มหน้าตัก /

—–

ติดตามงานเขียนได้ที่ FACEBOOK : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s