ความปรารถนากับความเป็นจริง

20170702_desirereality

อาจารย์คนหนึ่งต้องการแสดงให้เห็นจริงถึงโทษของเหล้าต่อหน้าลูกศิษย์ในชั้นเรียน

เขาเอาแก้วน้ำ 2 ใบ วางหงายบนโต๊ะ แล้วเทน้ำจากเหยือกใส่แก้วใบหนึ่ง ส่วนแก้วอีกใบเขาเทเหล้าใส่ลงไป แล้วหยิบเอาไส้เดือนที่เตรียมมา 2 ตัว ใส่ในแก้วทั้งสอง แก้วละตัว

ปรากฏว่าไส้เดือนในแก้วน้ำยังมีชีวิตอยู่ดี ขณะที่ไส้เดือนในแก้วเหล้าชักดิ้นชักงอแล้วตายอยู่ในแก้ว

อาจารย์ถามว่า

“ถ้าเหล้าทำลายไส้เดือนถึงตายได้อย่างนี้ เหล้าจะทำอะไรกับร่างกายเรา”

ลูกศิษย์คนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วตอบว่า

“อาจารย์ครับ ดื่มเหล้าจะไม่เป็นพยาธิ เพราะเหล้าฆ่าพยาธิตายหมดครับ”

อาจารย์แสดงสีหน้าผิดหวัง แต่ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรต่อ

เรื่องเล่าเรื่องนี้ บอกกล่าวกับเราว่า ปรารถนาของอาจารย์ต้องการสาธิตให้เห็นว่าเหล้ามัน ทำลายตับไตไส้พุงอย่างไร  แต่ลูกศิษย์ตอบจากมุมของตนเอง ด้วยเห็นว่าไส้เดือนมีกายภาพไม่ต่างจากพยาธิ ผนวกกับการที่เขาเป็นคนดื่มเหล้า จึงสามารถหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองได้อย่างสมเหตุสมผลทีเดียว

ความปรารถนานั้นเป็นของคนทำ แต่ความเป็นจริง ตรงข้ามกับความปรารถนาได้เสมอ


ติดตามงานเขียนได้ที่ FACEBOOK : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s