เสรีภาพสื่อเป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับเสรีภาพประชาชน

20170502_pressfreedom

30 องค์กรสื่อ ผนึกกำลังกันต่อต้าน ร่าง พรบ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
อย่างแข็งขัน ทำให้ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน จำต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามที่เป็นข่าว

เหตุที่การต่อต้านกลายเป็นกระแสสำคัญเพราะกรรมาธิการชุดดังกล่าวมีแนวคิดนำว่าสื่อมวลชนไทยไม่รับผิดชอบดังนั้นจึงต้อง”ควบคุม” แทนที่จะ”คุ้มครอง”ตามชื่อร่าง พรบ.

จึงกำหนดบทบัญญัติไปในทางวางกรอบกติกาและกฏเกณฑ์พะรุงพะรัง เช่นให้จดทะเบียน ให้มีบทลงโทษรุนแรง ให้มีคนภาครัฐเข้าเป็นกรรมการ ให้นิยามสื่อมวลชนแบบครอบจักรวาล

เป็นความจริงที่ว่าสื่อมวลชนไทยมีข้อบกพร่องหลายอย่าง ก็เหมือนองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม

แต่ต้องเข้าใจความเป็นจริงว่า

“เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นน้ำเนื้อเดียวกันกับเสรีภาพประชาชน” ถ้าสื่อมวลชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง ยิ่งปัจจุบันนี้สื่อดิจิตัลแพร่กระจายอย่างกว้างขวางจนประชาชนทุกคนที่ใช้สื่อออนไลน์ต่างก็เป็นสื่อด้วยตัวเองได้ ก็ยิ่งต้องพิจารณาให้รอบด้าน อีกอย่างหนึ่ง เสรีภาพของประชาชนก็ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างแข็งขัน

ขอแสดงความเห็นด้วยว่าสื่อมวลชนต้องมีองค์กรรวมของตนเองที่สื่อทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยปลอดจากการแทรกแซงของภาครัฐเหมือนอย่าง สภาทนายความฯ แพทยสภา หรือวิศวกรรมสถานฯ กรรมาธิการฯที่นำร่างไปปรับปรุงตามมติของที่ประชุมใหญ่ สปท.ควรปรับเปลี่ยนวิธีคิด เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แทนที่จะควบคุม ปัญหาจะแก้ง่ายขึ้น

ในขณะเดียวกัน การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้สื่อมวลชนหันกลับมาส่องกระจกมองตนเองและยอมรับข้อบกพร่องของตนเองด้วย

จึงขอเสนอการปฏิรูปสื่อในสองประเด็นหลักคือ

1.ทำอย่างไรจะสามารถทำให้สื่อมวลชนสามารถควบคุมกันเองได้อย่างเป็นจริงในภาคปฏิบัติ
2.ทำอย่างไรจะทำให้สื่อมวลชนใช้เสรีภาพควบคู่กันไปกับความรับผิดชอบได้


ติดตามงานเขียนได้ที่ FACEBOOK : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s