ลิงตัวที่หนึ่งร้อย

20170328_100monkey

ที่ชายหาดของทะเลแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น พอตกเย็นจะมีฝูงลิงออกจากป่ามากินมันฝรั่งที่ผู้คนขนมันมาเลี้ยงลิงด้วยวิธีเทมันฝรั่งลงบนพื้นทรายชายหาดนั้นเอง

มันฝรั่งที่กองเกลื่อนบนพื้นทราย ย่อมจะมีเม็ดทรายมาเกาะ ลิงจึงกินมันฝรั่งปนทรายอยู่ทุกวัน เม็ดทรายจะมีผลต่อกระเพาะลำไส้ลิงอย่างไรไม่มีรายงาน จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ มีลิงตัวหนึ่งมันค้นพบด้วยตัวมันเองว่ามันสามารถกินมันฝรั่งที่ไม่เปื้อนทรายได้ ก่อนกินมันจึงจับเอามันฝรั่งไปแกว่งกับน้ำทะเล เพื่อให้เม็ดทรายหลุดออกไป มันคงค้นพบว่าด้วยวิธีเช่นนี้มันรู้สึกสบายท้อง มันจึงกินมันฝรั่งไม่เปื้อนทราย

ตั้งแต่ นั้นมาปรากฏว่าลิงตัวที่สองเห็นแบบอย่างลิงตัวนั้น มันก็ทำเลียนแบบบ้าง คือก่อนกินก็หยิบมันฝรั่งไปแกว่งน้ำ และแล้วก็มีลิงตัวที่สาม ตัวที่สี่ ตัวที่ห้า และตัวต่อๆไปทำแบบเดียวกัน ถึงวันหนึ่งลิงตัวที่หนึ่งร้อยทำเช่นนั้น ก็ส่งผลให้ลิงทั้งฝูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทั้งหมด จะกี่ร้อยตัวก็ตาม ลิงทั้งฝูงกินมันฝรั่งไม่ติดทรายตั้งแต่ลิงตัวที่หนึ่งร้อยทำ

นี่คือปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มของลิงทั้งฝูง

มีบางทฤษฎีรายงานว่า จำนวนที่จะนำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ต้องมีถึง 30% ของทั้งหมด ถ้าลิงเพียง 15 ตัวทำ ก็จะยังไม่ส่งผลต่อทั้งหมด ต่อเมื่อถึงจำนวน 100 ตัวทำ จึงมีพฤติกรรมทั่วทั้งกลุ่มตามมา

ลิงคงรู้สึกตัวได้เองว่า ถ้ากินมันฝรั่งไม่ติดทรายจะทำให้ท้องไส้ดีขึ้น มันจึงพากันทำตาม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พฤติกรรมใหม่ทั่วทั้งหมดจะเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่ได้ต้องมีจำนวนที่แน่นอนลงมือทำ และการกระทำนั้นจะต้องมีผลเชิงประจักษ์ด้วยตนเองว่า พฤติกรรมใหม่จะดีกว่าพฤติกรรมเก่า

ใครจะนำนิทานเรื่องนี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โปรดพิจารณาตามอัธยาศัย


ติดตามงานเขียนได้ที่ FACEBOOK : PRASARN MARUKPITAK  

ติดต่องานบริการฝึกอบรมได้ที่หน้า TRAINING COURSES

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s