คุ้มเกล้าฯ ชาวเลราไวย์

728007

 

มะพร้าวและชาวเล คลื่นลมเห่ ทะเลใหญ่

มีชุมชนราไวย์ กรุ่นกลิ่นไอ บรรพชน

ภูมิบ้านและภูมิเมือง มีเรื่องราว มีตัวตน

พระบารมีล้น ปกคุ้มเกล้าฯ เหล่าชาวเล

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s